Väröbacka / Limabacka 11:2

I Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder avses ca 3000 nya bostäder byggas mellan år 2021-2030. Nya boenden i detta område kommer få möjlighet till ett miljövänligt färdsätt i och med det nya tilltänkta stationsläget.

Ca 100 bostäder i blandad upplåtelseform kommer att byggas inom området (se vitmarkerat område).