Stånghammaren 4

I bolaget Sjöblomman AB förbereds marken för byggnation av fler kontors- och lagerfastigheter på Härdgatan 1.

Tre helt nya fastigheter skall upprättas till MVB Bygg AB, Elajo AB samt Blacklink AB. Byggstart beräknad till första halvan av 2021.

Tillgänglig kvarvarande disponibel yta; 7 000 kvm.