Våra projekt i Varbergs Kommun

Varberg är en vacker och attraktiv stad som växer och Sjöströms Fastigheter vill bidra till att utveckla kommunen på ett bra sätt i framtagandet av nya verksamhets- och bostadsområden. 
Är Du eller Ditt företag intresserade av något av nedanstående projekt, vänligen kontakta oss. 

Stånghammaren 4I bolaget Sjöblomman AB förbereds marken för byggnation av fler kontors- och lagerfastigheter på Härdgatan 1.

Tre helt nya fastigheter skall upprättas till MVB Bygg AB, Elajo AB samt Blacklink AB. Byggstart beräknad till första halvan av 2021.

Tillgänglig kvarvarande disponibel yta; 7 000 kvm.

Drönaren 9Vid motorvägsmotet Varberg Nord där E6 samt riksväg 41 mot Borås korsas, pågår byggnation av två drive-through restauranger.

Espresso House samt RoseGarden (asiatisk mat) öppnar sina verksamheter sommaren 2022.

Fastigheten ägs av bolaget Natma Nord AB som består av tre delägare.

Himle

Himle - områdeskarta Himle - områdeskartaTillgänglig disponibel yta; 40 000 kvm för byggnation av industri- och verksamhetslokaler. Se rödmarkerad yta.

Ramstorp 3:1I ett samarbete mellan tre parter kommer Ramstorp 3:1 i västra Veddige att bebyggas med ca 60 blandade boendeformer.

HimleI bolaget Björkgården Bo AB kommer, i samband med planeringen av Himle verksamhetsområde vid Himlemotet/E6, utveckling av ca 200 bostäder ske på det före detta Fun City-området.

Väröbacka / Limabacka 11:2I Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder avses ca 3000 nya bostäder byggas mellan år 2021-2030. Nya boenden i detta område kommer få möjlighet till ett miljövänligt färdsätt i och med det nya tilltänkta stationsläget.

Ca 100 bostäder i blandad upplåtelseform kommer att byggas inom området (se vitmarkerat område).