Sjöströms Fastigheter är ett av de större bolagen i Varberg som hyr ut lokaler!

Om oss

Sjöströms Fastigheter Varberg AB grundades år 2005. Företaget ägs av Tony och Erica Sjöström. Fokus för verksamheten är kommersiella fastigheter i Varberg. Med hjälp av makarna Bibi och Göran Lindeberg förvärvades första fastigheten år 2005. Genom ett stort engagemang och med hyresgästernas bästa för ögonen har fastighetsbeståndet växt. I dagsläget förvaltas i dotterbolagen ca. 100 lokaler (ca. 20 000 kvm) och 80 lägenheter (ca. 6 000 kvm) i totalt 19 fastigheter. Tilllsammans med Derome kommer de närmaste åren ca. 80-100 lägenheter att byggas på Sveagatan i centrala Varberg.

Moderbolag är Sjöfastigheter Holding AB och dotterbolag är:
- Sjöströms Fastigheter Varberg AB
- Sjölärkan Holding AB (50%)
- Sjölärkan Bostad AB (50%)
- Sjölärkan AB (50%)
- Snidaren 14 AB (50%)
- Sjöblomman AB (50%)
- Svanmo Fastigheter AB (50%)
- Svanmo Bostad AB (50%)
- Björkgården Bo AB (25%)
- Pixsjö Fastighets AB (25)
- Björkgården Fastigheter i Tvååker AB (25%)

Företagets värdegrund:
- att vara professionell
- att vara engagerad och flexibel
- att ha rena händer och ett varmt hjärta