Nya bostadsrätter med havsutsikt i centrala Varberg

Bostadsrätter med unikt läge i centrala Varberg!

Sjöströms Fastigheter skall tillsammans med Derome
Förvaltning bygga bostadsrätter på Sveagatan 117-127 samt Snidaregatan 7 i centrala Varberg. Byggnation kommer att ske 2020-2023, beroende på när den nya detaljplanen vinner laga kraft.

Våren 2019 godkändes detaljplanen i kommunfullmäktige. Detaljplanen är överklagad och besked ges under hösten 2019. Trolig byggnationsstart är våren/sommaren 2020.

Vill Du ställa Dig i kö till en bostadsrättslägenhet så skicka gärna ett mail med dina uppgifter, så tar vi kontakt med dig när det närmar sig.

Flera av bostadsrätterna kommer att ha en härlig havsutsikt!

Här kommer byggnationen av bostadsrätter att ske!.