Himle

I bolaget Björkgården Bo AB kommer, i samband med planeringen av Himle verksamhetsområde vid Himlemotet/E6, utveckling av ca 200 bostäder ske på det före detta Fun City-området.