Himle Industri

Tillgänglig disponibel yta; 40 000 kvm för byggnation av industri- och verksamhetslokaler. Se rödmarkerad yta.

Fler projekt:

Har du några frågor om det här projektet?