GDPR

Vi på Sjöströms Fastigheter värnar om din integritet. Ta del av vår personuppgiftspolicy.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 ersattes den gamla personuppgiftslagen (PUL) med en ny lag, förkortad GDPR (General Data Protection Regulation). Denna lag styr hur företag och organisationer får hantera personuppgifter, allt för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

Det finns flera situationer som kräver att vi som hyresvärd hanterar personuppgifter. Som hyresgäst hos oss skall du kunna känna dig trygg med att vi endast behandlar de uppgifter som är direkt kopplade till vår roll som hyresvärd och som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som hyresgäst.

De uppgifter som vi registrerar och behandlar behövs för att kunna erbjuda dig som hyresgäst en lägenhet. Uppgifterna har till största del lämnats av dig själv, så som namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och kontonummer (vid autogiro). Vi behandlar också uppgifter som du själv inte har lämnat. Det kan handla om information om nycklar eller anpassning av lägenheten.

Uppgifter lämnas vidare till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till fastighetsskötare eller entreprenörer t.ex. i samband med fel i fastigheten eller vid renoveringar, till Bankgirocentralen inför autogirodragning eller till inkassobolag vid obetald hyra.  

Vi på Sjöströms Fastigheter skyddar din integritet genom att vi;

  • lagrar personuppgifter på ett säkert sätt
  • raderar information som vi inte längre har behov av
  • endast använder informationen till berättigade ändamål
  • inte säljer information vidare till tredje part

Dina uppgifter sparas så länge som du har en hyresrelation med oss, d.v.s. från det att du registrerar dig som sökande tills dess att ditt hyresavtal upphör eller gällande lagstiftning kräver. Efter att ett kontrakt upphör sparas uppgifter om ev. skulder till dess att skulderna är betalda. 

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR.