Våra fastigheter i Tranemo!

I Tranemo ägs fastigheterna av det delägda dotterbolaget Svanmo Fastigheter AB. Här finns såväl hyresfastigheter som fastigheter med lokaler. Huvuddelen av fastigheterna ligger på Storgatan i centrala Tranemo.
Svanmo Fastigheter AB arbetar lokalt med personal från närområdet.

loading...