Våra projekt i Varbergs Kommun

Varberg är en vacker och attraktiv stad som växer och Sjöströms Fastigheter vill bidra till att utveckla kommunen på ett bra sätt i framtagandet av nya verksamhets- och bostadsområden. 
Är Du eller Ditt företag intresserade av något av nedanstående projekt, vänligen kontakta oss. 

Stånghammaren 4I bolaget Sjöblomman AB förbereds marken för byggnation av fler kontors- och lagerfastigheter på Härdgatan 1.
Tillgänglig kvarvarande disponibel yta; 7 000 kvm.

Himle

Himle - områdeskarta Himle - områdeskartaTillgänglig disponibel yta; 40 000 kvm för byggnation av industri- och verksamhetslokaler. Se rödmarkerad yta.

Ramstorp 3:1I ett samarbete mellan tre parter kommer Ramstorp 3:1 i västra Veddige att bebyggas med ca 60 blandade boendeformer.

HimleI bolaget Björkgården Bo AB kommer, i samband med planeringen av Himle verksamhetsområde vid Himlemotet/E6, utveckling av ca 200 bostäder ske på det före detta Fun City-området.

Väröbacka / Limabacka 11:2I Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder avses ca 3000 nya bostäder byggas mellan år 2021-2030. Nya boenden i detta område kommer få möjlighet till ett miljövänligt färdsätt i och med det nya tilltänkta stationsläget.

Ca 100 bostäder i blandad upplåtelseform kommer att byggas inom området (se vitmarkerat område).