Att flytta

FLYTTINFORMATION

UPPSÄGNING
En flytt föregås av en uppsägning, här gäller olika uppsägningstider beroende på om det är en lokal eller en lägenhet.

av lokaler
För lokaler skall uppsägning göras det antal månader före hyresavtalets utgång som står i avtalet. Vanligtvis är detta 3, 6 eller 9 månader för hyresavtalets utgång. Uppsägningen skall vara skriftligt och följa en viss formalia.

av lägenheter
Lägenheter sägs upp tre hela kalendermånader före utflyttning.

FLYTTSTÄDNING
Före utflyttning skall lokalen/lägenheten städas grundligt. En hjälp på vägen hur det skall städas är följande ordspråk:
"lämna det som du själv vill att det skall vara när du kommer".

VÄGLEDNING
Här hittar du dokumentet som beskriver allt du behöver veta, t. ex. om städning, nycklar och slutbesiktning. Klicka på nedanstående länk:

INFO OM UTFLYTTNING

Skriv gärna ut dokumentet och se så ingenting glöms bort.