Kategori: Projekt Markområden

Himle

I bolaget Björkgården Bo AB kommer, i samband med planeringen av Himle verksamhetsområde vid Himlemotet/E6, utveckling av ca 200 bostäder ske

Läs mer

Ramstorp 3:1

I ett samarbete mellan tre parter kommer Ramstorp 3:1 i västra Veddige att bebyggas med ca 60 blandade boendeformer.

Läs mer

Himle Industri

Tillgänglig disponibel yta; 40 000 kvm för byggnation av industri- och verksamhetslokaler. Se rödmarkerad yta.

Läs mer

Drönaren 9

Vid motorvägsmotet Varberg Nord där E6 samt riksväg 41 mot Borås korsas, pågår byggnation av två drive-through restauranger. Espresso

Läs mer

Stånghammaren 4

I bolaget Sjöblomman AB förbereds marken för byggnation av fler kontors- och lagerfastigheter på Härdgatan 1. Tre helt nya

Läs mer