Nya bostadsrätter med havsutsikt i centrala Varberg

Bostadsrätter med unikt läge i centrala Varberg!

Sjöströms Fastigheter skall tillsammans med Derome
Bostad bygga bostadsrätter på Sveagatan 117-127 samt Snidaregatan 7 i centrala Varberg. Byggnation kommer att ske 2018-2020, beroende på när den nya detaljplanen vinner laga kraft.

Flera av bostadsrätterna kommer att ha en härlig havsutsikt!

Här kommer byggnationen av bostadsrätter att ske!.