Våra fastigheter i Svenljunga!

I Svenljunga ägs fastigheterna av det delägda dotterbolaget Svanmo Fastigheter AB. Här finns såväl hyresfastigheter som fastigheter med lokaler. Fastigheterna ligger i centrala Svenljunga.
Svanmo Fastigheter AB arbetar lokalt med personal från närområdet.

Hyresfastighet, Brogatan 17, Svenljunga Hyreshus, Järnvägsgatan 2, Svenljunga Hyresfastighet, Brogatan 17, Svenljunga Hyreshus, Järnvägsgatan 2, Svenljunga Hyreshus, Järnvägsgatan 2, Svenljunga